Termin za polaganje ÖSD ispita

Sljedeći termin za polaganje ÖSD ispita je:

2. i/ili 3. februar 2021.

Rok za prijavu i uplatu je 15. septembar.

Prijave na mejl office@humboldt.me


Uncategorized