Termin za polaganje ÖSD ispita

Sljedeći termin za polaganje ÖSD ispita je:

13. i/ili 14. februar 2021.

Rok za prijavu i uplatu je 5. februar.

Prijave na mejl office@humboldt.me


Uncategorized