Rezultati iz februarskog roka

Rezultati su objavljeni pod šifrom koja se sastoji od vaših inicijala (prvo slovo prezimena i prvo slovo imena), kao i datuma rođenja. Svi djelovi koji su obojeni roze bojom su oni za koje niste ispunili minimum, odnosno niste položili. Sva zelena polja označavaju položene djelove ispita.

Obavještenje za A1 kandidate: Ako ste položili samo jedan od ova dva modula, za sledeći ispitni rok se prijavljujete samo za modul koji niste položili.

Obavještenje za B1 kandidate: Minimum za prolaznost svakog pojedničanog modula je 60 poena.

Sa sledećih linkove možete preuzeti rezultate:

A1-Ispit. Februar 2019

A2- Ispit. Februar 2019

B1-Ispit. Februar 2019

B2-Ispit. Februar 2019

Sertifikati bi trebalo da stignu tokom sledeće nedelje. Čim budemo znali tačno kog dana treba da stignu, javićemo Vam unaprijed termin za preuzimanje istih.

Sledeći ispitni rok je 23.i/ili 24. mart. Rok za prijavu i uplatu je 5. mart. Zbog velikog broja kandidata, važno je da se što pre prijavite, jer su mjesta ograničena.


Uncategorized