Donacije

Izvještaj o aktivnostima Humboltovog društva u Crnoj Gori

Nevladina organizacija Humboltovo društvo osnovana je u septembru 2011. godine sa sjedištem u Podgorici. Humboltovo društvo posvećeno je unapređenju crnogorsko-njemačke kulturne razmjene kroz promovisanje jezičkog i kulturnog nasleđa zemalj njemačkog govornog područja u Crnoj Gori. Naše društvo, takođe, uporno radi na promovisanju učenja njemačkog jezika na svim nivoima obrazovanja.
Težimo ka tome da u realizaciji aktivnosti u vezi sa izučavanjem njemačkog jezik upoznavanjem njemačke kulture budemo stalni domaći partner institucijama i organizacijama kulture sa njemačkgovornog područja. Vidimo sebe kao pouzdanog, odgovornog i samostalnog stalnog partnera za organizaciju kako kratkoročnih manifestacija u kulturi poput izložbi, javnih predavanja univerzitetskih profesora  eminentstručnjaka i promocije knjiga sa njemačkog govornog područja, tako i dugoročnih aktivnosti u obrazovanju (izučavanje i usavršavanje njemačkog kao stranog jezika na kursevima i radionicama) i savjetovanja za sticanje prava na stipendije za učenje i studiranje u inostranstvu.
Humboltovo društvo je do sada realizovalo, finansiralo, ili sufinansiralo veliki broj aktivnosti, projekata i gostovanja stranih profesora ili studenata, od kojih su neki nabrojani ispod:

 • Učešće na međunarodnom sajmu knjiga u maju 2012. godine na promotivnom štandu njemačkog jezika i kulture Treffpunkt Deutsche Sprache
 • Projekat: Promocija učenja njemačkog jezika u osnovnim školama u Podgorici i Nikšiću 2012. godine
 • Organizovanje predavanja lingviste i bivšeg predstavnika Evropskog parlamenta, Kamiela Hamansa, 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću
 • Organizovanje i sufinansiranje gostovanja profesora Haslmajera sa univerziteta u Gracu u aprilu 2013.
 • Organizovanje i sufinansiranje trodnevnog gostovanja profesora austrijske književnosti sa Univerziteta u Gracu u oktobru 2013. godine
 • Novčana donacija, kao i donacija u vidu školske opreme i nastavnog materijala osnovnoj školi Sutjeska iz Podgorice za unapređenje nastave njemačkog jezika za školsku 2013/2014.
 • Novčana donacija štandu Njemačke ambasade u okviru Božićnog bazara 2013. godine
 • Novčana donacija štandu Austrijske ambasade u okviru Božićnog bazara 2013. godine

 • Tehničko opremanje učionice u kojoj se izvodi moderna nastava njemačkog jezika u Osnovnoj školi Braća Labudović za školsku 2014/2015. godinu
 • Materijalna donacija u vidu multimedijalnog i didaktičkog materijala za nastavu njemačkog jezika Osnovnoj školi Braća Labudović za školsku 2014/2015. godinu
 • Omogućeno besplatno polaganje međunarodno priznatog ispita za njemački jezik (ÖSD) za najbolje učenike njemačkog jezika Osnovne škole Braća Labudović iz Nikšića u školskoj 2013/2014. i 2014/2015. godini
 • Novčana donacija štandu Njemačke ambasade u okviru Božićnog bazara 2014. godine
 • Novčana donacija za realizaciju projekta: „Crna Gora i Njemačka carevina u diplomatskim izvještajima njemačkih diplomata sa Cetinja 1905-1914“ koji realizuje Istorijski institut Crne Gore iz Podgorice 2014. godine
 • Stipendiranje jedne studentkinje sa Pravnog fakulteta za učešće u Straniak Academy for Democracy and Human Rights 2014. godine
 • Organizovanje predavanja bivšeg predstavnika Evropskog parlamenta, Kamiela Hamansa, na Fakultetu političkih nauka u Podgorici 2014. godine
 • Stipendiranje dolaska profesorke prava sa univerziteta Freie Universität Berlin
 • Organizacija i finansiranje književne večeri pod nazivom “Njemačka litera – tura u saradnji sa studentima germanistike Univerziteta Crne Gore i KIC-om „Budo Tomović“
 • Organizovanje i sufinansiranje gostovanja austrijskog profesora sa Univerziteta Umjetnosti u Gracu u oktobru 2015.
 • Organizovanje i sufinansiranje manifestacije Austrijski dani u Nikšiću i Podgorici u saradnji sa Austrijskom ambasadom i KIC „Budo Tomović“ 2015. i 2016. godine
 • Omogućeno besplatno polaganje međunarodno priznatog ispita iz njemačkog jezika (ÖSD) za nekoliko najboljih učenika Osnovne škole Sutjeska iz oblasti njemačkog jezika u školskoj 2016/2017. godini

 • Novčana donacija za štampu knjige koja je dio projekta: „Crna Gora i Njemačka carevina u diplomatskim izvještajima njemačkih diplomata sa Cetinja 1905-1914“ u februaru 2015. godine
 • Novčana donacija Osnovnoj školi Sutjeska za podršku nastave njemačkog jezika u vidu didaktičko- nastavnog materijala za 2015. godinu
 • Novčana donacija štandu Austrijske ambasade u okviru Božićnog bazara 2015. i 2016. godine
 • Sufinansiranje međunarodne konferencije za profesore njemačkog jezika – SOEVG 2016 (Udruženje germanista jugoistočne Evrope)
 • Donacija za konferenciju u organizaciji Straniak Academy for Democracy and Human Rights 2016. godine
 • Sufinansiranje studijskog boravka profesorke Univerziteta Crne Gore na univerzitetu Freie Universität Berlin
 • Početak dugoročnog projekta opremanja „njemačke“ učionice u osnovnoj školi Sutjeska u proljeće 2016. godine
 • Sufinansiranje njemačko-francuskog projekta na temu „Slobode izražavanja“ u novembru 2016. godine
 • Sufinansiranje i učešće na manifestaciji „Dani njemačke kulture“ u Podgorici u junu
 • Sufinansiranje manifestacije Austrijski dani u Podgorici i Nikšiću u oktobru 2017. godine
 • Donacija u vidu tehničke opreme Filološkom fakultetu u Nikšiću, Studijskom programu za njemački jezik i književnost u decembru 2017. godine
 • Omogućeno besplatno polaganje međunarodno priznatog ispita za njemački jezik (ÖSD) za dvije studentkinje Poljoprivrednog fakulteta u Podgorici u decembru 2017. godine
 • Finansiranje manifestacije Dan Njemačke u septembru 2018. godine
 • Omogućeno besplatno polaganje međunarodno priznatog ispita iz njemačkog jezika (ÖSD) za nekoliko najboljih učenika Osnovne škole Sutjeska iz oblasti njemačkog jezika u školskoj 2017/2018. godini
 • Sufinansiranje manifestacije Austrijski dani u Podgorici i Nikšiću u oktobru 2018. godine
 • Omogućeno besplatno polaganje međunarodno priznatog ispita iz njemačkog jezika (ÖSD) za nekoliko najboljih učenika Osnovne škole Sutjeska iz oblasti njemačkog jezika u školskoj 2018/2019. godini
 • Finansiranje manifestacije Dan Njemačke u oktobru 2019. godine
 • Donacija u vidu tehničke opreme Osnovnoj školi Sutjeska u 2019. godini
 • Novčana donacija NKT-u za borbu protiv #COVID19 u aprilu 2020. godine