Kursevi

Kursevi njemačkog jezika

Standardni njemački jezik zvanični je jezik u Njemačkoj, Austriji, Lihtenštajnu i jedan je od zvaničnih jezika Švajcarske i Luksemburga. Predstavlja najrasprostranjeniji maternji jezik u Evropskoj Uniji i jedan je od tri radna jezika Evropske Unije. Na njemačkom govornom području nalazi se većina univerziteta i naučno-istraživačkih institucija u Evropi i svakom pojedincu koji vlada ovim jezikom otvaraju se mogućnosti studiranja i poslovnog usavršavanja u zemljama njemačkog govornog područja. Poznavanje njemačkog jezika omogućava i pristup velikom fondu stručne literature u oblastima hemije, fizike, biologije, psihologije, tehnologije, medicine i inženjerskih nauka, a razumijevanje njemačkog je od velike pomoći i onima koji žele da studiraju književnost, istoriju, umjetnost, teologiju ili međunarodno pravo.

Zbog velikog deficita radne snage u Njemačkoj i Austriji, državljanima zemalja bivše Jugoslavije zakonski omogućeno da po pojednostavljenoj proceduri dobiju boravišnu i radnu dozvolu i zaposle se u ovim zemljama. Vlada velika potražnja za stručnjacima iz raznih oblasti, kao i majstorima najrazličitijih zanata, a preduslov za život i rad u Njemačkoj jeste poznavanje njemačkog jezika. O detaljima se možete informisati pod Zaposlenje i rad u Njemačkoj i Zaposlenje i rad u Austriji.

Humboltovo društvo nudi povoljne kurseve njemačkog jezika, kao i ispite na nivoima A1 do C1.

Prilikom organizacije kurseva vodimo se preporukama i kriterijumima Zajedničkog evropskog referentnog okvira u nastavi stranih jezika.

Ispod se nalazi pregled svih nivoa.

Nivo A1 A2
Početni – Elementarna upotreba jezika Kandidat razumije i koristi poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. U stanju je da predstavi sebe i druge, da postavi drugim osobama pitanja o njihovoj ličnosti – na primjer gdje žive, kakve ljude poznaju ili šta posjeduju – kao i da sam odgovori na takva pitanja. U stanju je da se sporazumije na jednostavan način, ako sagovornici govore sporo i jasno, i ako su spremni da mu pomognu. Kandidat razumije rečenice i često upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primjer informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). U stanju je da se sporazumije u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmjenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim riječima opiše svoje porijeklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.
Nivo B1 B2
Srednji – Samostalna upotreba jezika Kandidat je u stanju da razumije glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vrijeme itd. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama njemačkog govornog područja. U stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove. Kandidat je u stanju da razumije glavne sadržaje složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama; razumije stručne diskusije u svojoj oblasti . Može spontano i tečno da se sporazumijeva tako da je moguć normalan razgovor sa maternjim govornikom bez većih napora za obije strane. Može se jasno i detaljno izraziti o širokom spektru tema, da objasni svoje mišljenje o aktuelnom pitanju i da navede prednosti i mane različitih mogućnosti.
Nivo C1 C2
Napredni – Kompetentna upotreba jezika Kandidat je u stanju da razumije širok spektar zahtjevnih, dužih tekstova, i prepozna implicitna značenja u njima. U stanju je da se izrazi spontano i tečno, bez česte i uočljive potrebe za traženjem odgovarajućih izraza. U stanju je da u društvenom i profesionalnom životu, ili tokom obrazovanja i studija jezik koristi djelotvorno i fleksibilno. U stanju je da se jasno, strukturirano i opširno izjasni o kompleksnim sadržajima i pritom primjereno koristi različita sredstva u svrhu povezivanja teksta. Kandidat je praktično u stanju da bez ikakvih napora razumije sve što pročita ili čuje. U stanju je da sažme informacije iz različitih pisanih ili usmenih izvora i da pruži obrazloženja i objašnjenja kroz smisaoni prikaz. U stanju je da se spontano, izuzetno tečno i precizno izražava i pojasni finije nijanse značenja kompleksnijih sadržaja