Obavještenje o terminima ispita

Sljedeći termin za polaganje ÖSD ispita je:

13. i/ili 14. februar 2021.

Rok za prijavu i uplatu je 28. januar 2021.

Prijave na mejl office@humboldt.me


Uncategorized