Obavještenje o terminima ispita

Sljedeći termin za polaganje ÖSD ispita je:
25. i/ili 26. februar 2023.

Rok za prijavu i uplatu je 10. februar 2023.

Prijave na mejl office@humboldt.me


Uncategorized