Obavještenje o terminima ispita

Sljedeći termin za polaganje ÖSD ispita je:
16. i/ili 17. i/ili 18. juni 2023.

Rok za prijavu i uplatu je 1. juni 2023.

Prijave na mejl office@humboldt.me


Uncategorized