Sljedeći termin za polaganje ÖSD ispita

Sljedeći termin za polaganje ÖSD ispita je:

9. i/ili 10.4. 2022.

Rok za prijavu i uplatu je 25. mart 2022.

Prijave na mejl office@humboldt.me


Uncategorized