Naš tim

Anthony Bock, osnivač i direktor, zadužen za pravne, finansijske i logističke poslove u organizaciji. Diplomirao je na Colorado State Univerzitetu na studijskom programu Menadžment u nevladinom sektoru. Ima višegodišnje radno iskustvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Njemačkoj, bivšim jugoslovenskim republikama i na Bliskom istoku. Započeo je karijeru 2003. kao prevodilac za Vladu SAD-a, a takođe je radio i za mnogobrojne organizacije u javnom i privatnom sektoru.

Jelena Knežević, koordinatorka za projekte u oblasti kulturne saradnje, nakon studija Opšte književnosti i teorije književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu magistrirala je i doktorirala na smjeru Teorija književnosti istog fakulteta. Rukovodilac je Studijskog programa za njemački jezik i književnost Filološkog fakultetu u Nikšiću i docent za predmete Njemačka književnost. Pored toga je i prodekanica za međunarodnu saradnju Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Alumna je programa Lektori u istočnoj Evropi Fondacije Robert Boš u okviru kog je stekla dodatno teorijsko i praktično znanje u oblastima: projektni rad, obrazovanje odraslih, razvoj kurikuluma, menadžment studija i nastave i marketing u obrazovanju. Rukovodila je i učestvovala u realizaciji velikog broja međunarodnih projekata koji podstiču kulturnu razmjenu i razumijevanje između Crne Gore i zemalja njemačkog govornog područja, kao i mobilnost studenata i istraživača.

Mihaela Lalić, koordinatorka za projekte u oblasti akademske i naučne saradnje, magistrirala je njemački jezik na Ruprecht-Karls Univerzitetu u Hajdelbergu. Od 2009. do 2015. godine bila je saradnik u nastavi na Studijskom programu za njemački jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nikšiću, gdje je 2015. godine i doktorirala. Ima višegodišnje iskustvo u oblasti nastave njemačkog jezika, kako na univerzitetskom nivou, tako i u oblasti obrazovanja odraslih, prije svega u okviru kurseva njemačkog na nivoima A1-C1, između ostalog i u organizaciji Gete instituta. U akademskoj 2016/17. radiće kao saradnik u nastavi na Emori univerzitetu u Atlanti.