Obavještenje o terminima

Sljedeći termin za polaganje ÖSD ispita je:

2. i/ili 3. februar

Rok za prijavu i uplatu je 15. januar.

Prijave na mejl office@humboldt.me


Obavještenja