Obavještenje o terminima

Sljedeći termin za polaganje ÖSD ispita je:

20. i/ili 21. novembar 2019.

Rok za prijavu i uplatu je 05. jun.

Prijave na mejl office@humboldt.me


Obavještenja