Učenici osnovne škole „Sutjeska“ sa uspjehom položili ösd ispit

Učenici osnovne škole „Sutjeska“ sa uspjehom položili ösd ispit na A2 nivou:
http://ossutjeska.edu.me/?p=5264


Obavještenja